There is no content to display.

Analyser av bokslut och prognoser

Vi analyserar bokslut och gör också prognoser vid behov t.ex när investeringsbeslut skall fattas. Företagets lönsamhet och ekonomiska förutsättningar analyseras . På basen av boksluten beräknas olika nyckeltal, genom vilka man kan jämföra olika företags

  • lönsamhet
  • finansiering
  • likviditet
  • ekonomiska verksamhetsförutsättningar

Kontakta oss!


Ab Strands Oy | Hovrättsesplanaden 5B 65100 Vasa | 010-2292270